search

Tìm kiếm Giám đốc Học khu

Cập nhật Thông tin Tìm kiếm Giám đốc Học khu 

Ủy viên Hội đồng Giáo dục Denver – cô Lisa Flores – đã cung cấp thông tin cập nhật về quá trình tuyển dụng và phỏng vấn cho vị trí giám đốc học khu kế tiếp. Dựa theo các ưu tiên và ý kiến nhận xét của hơn 4,500 cá nhân tham gia vào giai đoạn đầu của quy trình cộng đồng tham gia, Hội đồng đã xem xét 122 ứng viên tiềm năng — 44% trong số đó là phụ nữ và 55% là các ứng viên da màu. Có thông tin chi tiết về việc tuyển dụng, nộp đơn và quy trình phỏng vấn ban đầu ở đây.

Vào Thứ Hai, ngày 26 tháng Mười Một, Hội đồng dự định công bố (các) ứng viên chung kết mà họ cân nhắc cho vị trí này. “Trong giai đoạn quyết định và phỏng vấn cuối cùng, chúng tôi sẽ đề nghị các ứng viên tham gia buổi đi bộ tham quan học tập cùng chúng tôi tại một số trường, để trải nghiệm các phần then chốt của Học khu chúng ta và gặp gỡ các bên có lợi ích liên quan trong nội bộ và cũng như bên ngoài,” cô Flores cho biết

DPS sẽ tổ chức các dịp cho học sinh, các gia đình, giáo viên, lãnh đạo, nhân viên và thành viên cộng đồng gặp gỡ (các) ứng viên chung kết vào Thứ Ba, ngày 4 tháng Mười Hai và Thứ Tư, ngày 5 tháng Mười Hai. Thông tin thêm về các hoạt động tham gia sắp đến sẽ sớm được chia sẻ tại supersearch.dpsk12.org.

Nguồn Trợ giúp Cộng Đồng

Nhấp vào đây để tải danh sách những câu hỏi thường gặp về sự kiện tìm kiếm và bổ nhiệm giám đốc học khu mới.

Nhấp vào đây để tải nội dung có ghi rõ các thông tin về công tác tìm kiếm và bổ nhiệm giám đốc học khu mới.

Students at Denver Public Schools graduate from High School.

Tin tức

Montessori students smiling

Phiên họp Công chúng Đầu Tiên về công tác Tìm kiếm vị Giám đốc Học khu Kế nhiệm

Ngày 24 tháng Tám, 2018 – Tối ngày 23 tháng Tám, Hội đồng Giáo dục đã công bố những bước quy trình tiếp theo trong công tác tìm kiếm vị giám đốc học khu mới, bao gồm cả việc tổ chức các phiên họp công chúng đầu tiên nhằm thu thập các ý kiến đóng góp từ cộng đồng. Đọc thêm.

Các Sự kiện Sắp diễn ra

DPS community members gather around a table at a meeting.

Tham gia quy trình

Để cập nhật ngày và giờ tổ chức sự kiện Tìm kiếm Giám đốc Học khu, vui lòng truy cập trang Khuyến khích Cộng đồng Tham gia.