search

Tìm kiếm Giám đốc Học khu

http://bit.ly/dps-sup-survey

Cám ơn quý vị đã dành thời gian hoàn tất bản khảo sát ý kiến ngắn này. Hội đồng Giáo dục của Học khu Công lập Denver muốn thu thập ý kiến của quý vị về các phẩm chất, đặc điểm và năng lực mà quý vị muốn thấy ở vị giám đốc học khu kế tiếp của Học khu Công lập Denver.  Bản khảo sát ý kiến này sẽ mất khoảng 10 phút để hoàn tất.

Hội đồng Giáo dục sẽ sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp trong bản khảo sát này khi xem xét các ứng cử viên cũng như khi tuyển chọn vị giám đốc học khu mới. Các kết quả khảo sát cũng sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin cho vị giám đốc học khu mới khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Denver.

http://bit.ly/dps-sup-survey

Nguồn Trợ giúp Cộng Đồng

Nhấp vào đây để tải danh sách những câu hỏi thường gặp về sự kiện tìm kiếm và bổ nhiệm giám đốc học khu mới.

Nhấp vào đây để tải nội dung có ghi rõ các thông tin về công tác tìm kiếm và bổ nhiệm giám đốc học khu mới.

Students at Denver Public Schools graduate from High School.

Tin tức

Montessori students smiling

Phiên họp Công chúng Đầu Tiên về công tác Tìm kiếm vị Giám đốc Học khu Kế nhiệm

Ngày 24 tháng Tám, 2018 – Tối ngày 23 tháng Tám, Hội đồng Giáo dục đã công bố những bước quy trình tiếp theo trong công tác tìm kiếm vị giám đốc học khu mới, bao gồm cả việc tổ chức các phiên họp công chúng đầu tiên nhằm thu thập các ý kiến đóng góp từ cộng đồng. Đọc thêm.

Các Sự kiện Sắp diễn ra

DPS community members gather around a table at a meeting.

Tham gia quy trình

Để cập nhật ngày và giờ tổ chức sự kiện Tìm kiếm Giám đốc Học khu, vui lòng truy cập trang Khuyến khích Cộng đồng Tham gia.