search

Thư từ Anne Rowe

Ngày 17 tháng Bảy, 2018

 

Thân gửi Đội ngũ DPS,

Hôm nay, Tom đã chia sẻ về quyết định từ chức sau 10 năm phục vụ trong vai trò là giám đốc học khu của chúng ta. Trong bảy năm qua, Tom và tôi đã hợp tác làm việc chặt chẽ cùng nhau và – cũng như nhiều quý vị –tôi biết rõ mức độ đam mê của ông ấy đối với việc cải thiện tương lai cho trẻ em và các gia đình mà chúng ta phục vụ.

Trong thập kỷ qua, có rất ít những giờ Tom thức giấc mà không quan tâm chú trọng đến cách thức đưa DPS tiến lên phía trước. Vì vậy mặc dù bản thân tôi rất buồn về quyết định của ông, nhưng tôi cũng rất hiểu và tôn trọng quyết định đó.

Sự lãnh đạo của Tom, cùng với sự hợp tác của các nhà giáo dục của chúng ta, đã tạo ra tác động sâu sắc đến Học khu Công lập Denver. Chúng ta là một học khu tốt hơn trên mọi phương diện so với một thập kỷ trước, và các học sinh, gia đình và các nhà giáo dục của chúng ta đều được hưởng lợi ích từ sự phục vụ làm việc của ông. Chúng ta đã trở thành một học khu được công nhận trên toàn quốc vì sự cách tân, từ sự chú trọng đến việc xem giáo viên như các nhà lãnh đạo trong các khu trường cho đến sự tập trung vào nhu cầu giao tiếp xã hội và cảm xúc – cũng như học tập –  của các học sinh của chúng ta.

Có thể quan trọng nhất là, gần thêm 2,000 trẻ em Denver sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông mỗi năm, và đươc chuẩn bị để có tương lai xán lạn hơn.

Hội đồng Giáo dục rất cảm kích với việc ông Tom đồng ý tiếp tục chức vụ giám đốc học khu trong ba tháng tới trong khi chúng tôi chịu trách nhiệm tuyển dụng người kế nhiệm. Các thành viên hội đồng sẽ họp mặt để quyết định các bước tiếp theo, và chúng tôi sẽ sớm công bố về qui trình tuyển chọn vị giám đốc học khu kế tiếp.

Điều cũng rất quan trọng cần nhấn mạnh là, mặc dù chúng ta sẽ rất tiếc nhớ sự lãnh đạo của Tom, nhưng chúng ta cũng có một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời tại DPS và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không lỡ nhịp khi chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước trong sứ mệnh chung của mình.

Vui lòng hãy cùng tôi và các đồng nghiệp cảm ơn Tom về sự nghiệp phục vụ của ông.

Trân trọng,

Anne Rowe

Chủ tịch, Hội đồng Giáo dục Học khu Công lập Denver