search

Category: Tin Tức Mới Nhất

Cập nhật Thông tin Tìm kiếm Giám đốc Học khu

Ủy viên Hội đồng Giáo dục Denver – cô Lisa Flores – đã cung cấp thông tin cập nhật về quá trình tuyển dụng và phỏng vấn cho vị trí giám đốc học khu kế tiếp. Dựa theo các ưu tiên và ý kiến nhận xét của hơn 4,500 cá nhân tham gia vào giai

Read More »
Thư từ Chủ tịch Hội đồng Anne Rowe”

Thân gửi Đội ngũ DPS, Trong ba thập niên qua, với vai trò là một thành viên cộng đồng, một phụ huynh DPS, một chủ doanh nghiệp nhỏ, và giờ đây là chủ tịch của hội đồng giáo dục, tôi thật may mắn được làm việc với rất nhiều vị lãnh đạo tuyệt vời của

Read More »
Kéo dài Thời hạn Tìm kiếm Giám đốc Học khu Mới

Tin tức Cập nhật từ Hội đồng Giáo dục DPS ngày 6 Tháng Chín, 2018 dành cho các Lãnh đạo Cao cấp, Lãnh đạo Trường Vui lòng chia sẻ tin tức với các nhân viên của quý vị và cộng đồng nếu phù hợp — Truyền thông DPS Kéo dài Thời hạn Tìm kiếm Giám

Read More »
Bản Tóm lược của Hội đồng Tuyên bố về Nền tảng và Tổng quan DPS để Tìm kiếm Giám đốc Học khu 2018 NGÀY 9 THÁNG TÁM, 2018 VỀ CHÚNG TÔI Một Gia đình Đa dạng của Học sinh Học khu Công lập Denver là một học khu đô thị lớn, đa dạng với hơn 92,000 học sinh trong 207 trường Read More »
Thông cáo Báo chí Boasberg, được bổ nhiệm năm 2009, là một trong những giám đốc học khu đô thị phục vụ lâu nhất trong toàn quốc Giám đốc Học khu Tom Boasberg của Học khu Công lập Denver vừa thông báo hôm này là sẽ từ bỏ chức vụ người đứng đầu của học khu lớn nhất tiểu Read More »
Hội đồng Tóm tắt Thủ tục Tìm kiếm Giám đốc Học Khu Hội đồng Giáo dục đã họp mặt tối nay tại một buổi họp đặc biệt để thảo luận thêm về thủ tục tuyển dụng giám đốc học khu mới của Học khu Công lập Denver do ông Tom Boasberg từ chức sau một thập niên trong vai trò này. Hội đồng công nhận rằng đây Read More »