search

Khuyến Khích Cộng Đồng Tham Gia

Tìm kiếm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Hộc khu Công lập Denver
BÁO CÁO TƯƠNG TÁC CỘNG ĐỒNG

 

Hội đồng Giáo dục cam kết tìm ứng cử viên hội đủ điều kiện tốt nhất, là người có thể tiếp tục phát huy những tiến bộ đã được trong kế hoạch chiến lược của chúng tôi, Kế hoạch Denver 2020. Muốn vậy, DPS đã triển khai khảo sát lấy ý kiến cộng đồng. Thông tin thu thập được từ khảo sát và các cuộc họp cộng đồng sẽ được sử dụng để phục vụ cho quy trình tuyển dụng. Các đường dẫn thông tin sẽ sớm được cung cấp.

Họp Cộng Đồng

Dưới đây là lịch diễn ra các buổi họp lấy ý kiến cộng đồng. Thông tin có được từ các buổi họp sẽ phục vụ cho quy trình phỏng vấn các ứng viên vào vị trí giám đốc học khu.

 • Thứ Ba, ngày 4 tháng Chín, từ 5:30 – 7:30 tối, tại Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln: 2285 S. Federal Blvd., Denver, CO 80219
 • Thứ Tư, ngày 5 tháng Chín, từ 5:30 – 7:30 tối, tại Trường Trung học Phổ thông John F. Kennedy: 2855 S. Lamar St., Denver, CO 80227
 • Thứ Ba, ngày 11 tháng Chín, từ  5:30 – 7:30 tối, tại Trường Nghệ thuật Denver: 7111 Montview Blvd., Denver, CO 80220
 • Thứ Tư, ngày 12 tháng Chín, từ 5:30 – 7:30 tối, tại Trường Trung học Phổ thông George Washington: 655 S. Monaco Pkwy, Denver, CO 80224
 • Thứ Năm, ngày 13 tháng Chín, từ 5:30 – 7:30 tối, tại Trường Trung học Phổ thông Thomas Jefferson: 3950 S. Holly St., Denver, CO 80237
 • Thứ Ba, ngày 18 tháng Chín, từ 5:30 – 7:30 tối, tại Khu học xá Evie Dennis: 4800 Telluride St., Denver, CO 80249
 • Thứ Bảy, ngày 22 tháng Chín, 10:00 sáng-12:00 trưa , Trung tâm Giải trí Montbello, phòng đa chức năng, 15555 E. 53rd Ave.
 • Thứ Ba, ngày 25 tháng Chín, 15:30 – 7:30 tối , Trung tâm Giải trí Hiawatha Davis, phòng cộng đồng, 3334 Holly St.
 • Thứ Tư, ngày 26 tháng Chín, 5:30 – 7:30 tối, Trường Trung học Phổ thông South, 1700 E. Louisiana St.
 • Thứ Năm, ngày 27 tháng Chín, 5:30 – 7:30 tối, Khu học xá West (Thư viện), 951 Elati St, Denver, CO 80204
 • Thứ Bảy, ngày 27 tháng Chín, Khu học xá North, 2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211

Ý kiến công chúng

Để kiểm soát thời gian của Hội đồng và thời gian của công chúng một cách hiệu quả nhất, và để có nhiều tiếng nói từ cộng đồng nhất, chúng tôi giới hạn thời gian cho mỗi người phát biểu là ba phút. Nếu có bốn hoặc nhiều hơn bốn cá nhân đăng ký thành nhóm cho cùng một chủ đề, họ sẽ có 10 phút để cùng thống nhất và đưa ra quyết định. Tốt nhất là hãy chuẩn bị trước bài trình bày của quý vị, in các bản sao của bất kỳ tài liệu viết nào để phát cho Hội đồng, và bảo đảm bài trình bày của quý vị càng rõ ràng và ngắn gọn càng tốt.

Các cá nhân chỉ có thể đăng ký một lần (là diễn giả đơn hoặc thành viên nhóm) để trình bày với Hội Đồng và không được phép thay thế. Theo yêu cầu của Hội Đồng, nội dung phát biểu sẽ đề cập đến các tư tưởng hoặc khái niệm có liên quan. Xin lưu ý rằng, nội dung chứ không phải số lượng người tham gia phát biểu mới là yếu tố cơ sở cho quyết định được đưa ra.

Do Hội đồng là bộ phận lập chính sách của học khu, vì vậy thảo luận về việc định hướng chính sách với Hội đồng là phù hợp nhất. Các mối quan ngại cá nhân được giải quyết tốt nhất khi sát với tình huống nhất. Quý phụ huynh nên liên lạc với trường học địa phương của mình hoặc phòng ban tại trụ sở để giải quyết một vấn đề cụ thể.

Khu học xá Emily Griffith, 1860 Lincoln, Denver, CO 80203. Phòng đa năng ở tầng một. Người tham gia phải đăng ký trước mới được đóng góp ý kiến.

Có thể đăng ký trực tuyến cho buổi Ý kiến Công chúng vào lúc 10:00 sáng Thứ Sáu trước buổi họp thông thường vào ngày Thứ Năm của tuần kế tiếp và cho đến 5:00 chiều ngày trước buổi họp. Mẫu đăng ký đóng góp ý kiến có trong chương trình  buổi họp ý kiến công chúng ở mục BoardDocs. Có thể đăng ký bằng cách gọi số 720-423-3210 đối với những ai không có truy cập internet.

Các phiên ý kiến công chúng sẽ diễn ra vào các ngày sau:

 • Ngày 23 tháng Tám
 • Ngày 10 tháng Chín
 • Ngày 20 tháng Chín

Danh sách các cá nhân/đơn vị liên quan

Trong quy trình tìm kiếm và bổ nhiệm giám đốc học khu mới, học khu sẽ phối hợp với nhiều bên có lợi ích liên quan để thu thập càng nhiều ý kiến càng tốt. Dưới đây là bản danh sách những cá nhân và đơn vị liên quan.  Nếu quý vị muốn được họp theo nhóm nhỏ với các đại diện của Hội Đồng, vui lòng gửi email đến SuperSearch@dpsk12.org trong đó phần tiêu đề ghi rõ “YÊU CẦU HỌP”. Danh sách các cá nhân/đơn vị có lợi ích liên quan sẽ sớm được cung cấp.

Dự án VOYCE
Quỹ Học khu Công lập Denver  các ủy viên hội đồng hiện tại và trước đây
Trung tâm Văn hóa Brother Jeff’s
Hiệp hội Xây dựng &Kho Bãi
Các giáo viên của Trường Trung học Phổ thông George Washington
Các nhân viên liên lạc gia đình của Học khu Công lập Denver
Các cử tri và gia đình ở Quận 3 của Hội đồng Giáo dục
Colorado House Quận 6 Picnic
Các giáo viên của Trường Tiểu học Carson
Janus Henderson Foundation
Các nhân viên an toàn và an ninh của Học khu Công lập Denver
Các nhân viên ban dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng của Học khu Công lập Denver
Ban giám đốc trường đặc quyền KIPP
NAACP Denver
Ủy ban Trách nhiệm Học Khu
Các nhân viên ban chuyên chở của Học khu Công lập Denver
Hiệp hội Giáo viên Lớp học của Denver
La Raza
Bàn tròn Bình đẳng
Together Colorado
Ban lãnh đạo Thành phố Denver
Padres & Jovenes Unidos hội đồng và các thành viên
Hội đồng Manual
Greater Metro Denver Ministerial Alliance
Hội đồng Cố vấn Giáo dục Châu Á
Hội đồng Giáo dục Học sinh Học khu Công lập Denver
Ban giám đốc A Plus Colorado
Diễn đàn Colorado Latino ban giám đốc
Colorado Youth for a Change
Các hiệu trưởng của Học khu Công lập Denver từ Mạng lưới số 1 EED
Cuộc họp Cộng đồng Gốc Á Châu Tây Denver
Colorado Black Round Table
Nhà thờ Shorter AME
Các nhân viên Học khu Công lập Denver (tại Khu học xá Emily Griffith)
Colorado Children’s Campaign
Downtown Denver Inc. ban giám đốc
New Hope Baptist Church
Su Teatro Cultural & Performing Arts Center
Rocky Mountain Public Child Care Center
Park Hill Collective Impact
Climb Higher Colorado
YAASPA
Cộng đồng trường đặc quyền STRIVE Prep
Các nhân viên bảo trì cơ sở vật chất Học khu Công lập Denver
Các chuyên viên tư vấn của DPS
DaVita Education Foundation
BEST/LAUNCH
Focus Points
Diễn đàn Học sinh Khuyết tật
AdvocacyDenver
Hiệp ước Giáo dục Denver
Denver Kids Inc
DSST
Các giáo viên của Trường Tiểu học Denison
Các giáo viên của Trường Tiểu học Munroe
Các giáo viên của Barnum Montessori
Các giáo viên của Trường Tiểu học Traylor
Các giáo viên của Trường Tiểu học Johnson
Các giáo viên của Trường Tiểu học Goldrick
Các giáo viên của Trường Tiểu học Schmitt
Các giáo viên của Trường Tiểu học College View
Các giáo viên của Trường Tiểu học Gust
Các giáo viên của Trường Tiểu học Newlon
Các giáo viên của Trường Tiểu học Valverde
Các giáo viên của Trường Tiểu học Castro

Các nhóm sau đã có các ngày họp đã được xếp lịch trong tương lai hoặc chúng tôi đang làm việc với họ để xếp lịch:

DK Foundation
DPS Belong Group
FACE University
Pro-TechsStrengthening Neighborhoods InitiativeỦy ban Giai đoạn I
Thrives
Amalgamated Transit Union
Communications Workers of America
Hiệp hội Các Chuyên gia Văn phòng Giáo dục của Denver
Hiệp hội các Nhà quản lý Cơ sở Thiết bị
Liên đoàn các Chuyên gia An toàn HỌc đường của Colorado
Liên đoàn Giáo viên Dạy nghề
Mile High United Way
Calvary Baptist Church
The Interfaith Alliance
United Church of Montbello
True Light Baptist Church
Cure d’Ars Catholic Church
Friendship Baptist Church of Christ Jesus
King Baptist Church
Macedonia Baptist Church
STAND for Children
Hiệp hội PTSA của Trường Trung học Phổ thông East
Hiệp hội PTA của DCIS/Baker
Trung tâm Giữ trẻ Công Rocky Mountain
Denver Mile High Rotary
Park Hill Collective Impact
Hiệp hội Cựu Học sinh Trường Trung học Phổ thông West
Ủy ban Giáo dục Phòng Thương Mại Denver Metro
Universal Meeting of Nursing Services

Nguồn Trợ giúp Cộng Đồng

Nhấp vào đây để tải danh sách những câu hỏi thường gặp về sự kiện tìm kiếm và bổ nhiệm giám đốc học khu mới.

Nhấp vào đây để tải nội dung có ghi rõ các thông tin về công tác tìm kiếm và bổ nhiệm giám đốc học khu mới.