search

Diễn đàn Tìm kiếm Giám đốc Học khu với Hội đồng Giáo dục Học sinh

School photoshoot at McKinley-Thatcher in May 2018
School photoshoot at McKinley-Thatcher in May 2018

Trong tháng qua, Học khu Công lập Denver đã tổ chức các cuộc họp quy mô lớn, trong khu vực trên khắp thành phố để tìm hiểu những điều mà cộng đồng muốn thấy ở vị giám đốc học khu kế nhiệm. Cho đến nay, hàng trăm người đã tham gia vào các cuộc thảo luận bổ ích và cung cấp cho hội đồng những ý kiến đóng góp hữu ích.

Ngoài ra, cũng có các cuộc họp nhỏ hơn được tổ chức cho những nhóm cộng đồng muốn thảo luận sâu hơn về các mong muốn cụ thể đối với lãnh đạo học khu mới. Quý vị có thể xem danh sách cập nhật những người tham gia ở các cuộc họp đó trên trang khuyến khích cộng đồng tham gia.

Chủ tịch Hội đồng Anne Rowe và Ủy viên Hội đồng Carrie Olson gần đây đã họp với Hội đồng Giáo dục Học sinh và các thành viên của Young African-American and Latinx Leaders (Liên minh Lãnh đạo Trẻ Mỹ Gốc Phi và La-tinh). Hơn 60 học sinh đã có mặt tại cuộc họp này. Những học sinh này đã cho ý kiến nhận xét về quá trình này và những hy vọng của các em đối với lãnh đạo học khu tiếp theo. Nhiều chủ đề này cũng phản ánh những gì nghe được ở các cuộc họp cộng đồng lớn hơn, củng cố những quan điểm chung trên khắp các nhóm nhân khẩu  như độ tuổi, chủng tộc và giới tính.

Học sinh da màu chiếm đa số thành phần học sinh đa dạng về chủng tộc và văn hóa của DPS, bao gồm 55% học sinh gốc La-tinh, 13% học sinh Mỹ Gốc Phi, 2% học sinh gốc Á Châu, 0.4% học sinh gốc Thổ dân châu Mỹ, 5% học sinh đa chủng tộc và 24% học sinh da trắng. Các học sinh có mặt tại cuộc họp rất tích cực nêu lên mong muốn có lãnh đạo học khu là người da màu. Các học sinh nói rằng các em muốn người da màu là những tấm gương cho học sinh trong học khu—từ lãnh đạo cao cấp đến các nhân viên hỗ trợ trường học.

Việc thu hẹp khoảng cách thành tích giữa học sinh da trắng và học sinh thiểu số là một lĩnh vực quan trọng khác mà những học sinh này cho rằng một người da màu có thể ưu tiên và giải quyết. Theo trải nghiệm của các học sinh này, có khoảng cách quá lớn về số học sinh da trắng và học sinh thiểu số trong các lớp học danh dự. Điều này được phản ánh trong mong muốn của một học sinh khác về sự bình đẳng trong các lớp học và trường học.

Học sinh nêu nguyện vọng có được một lãnh đạo học khu có quan hệ gần gũi với Denver. Các em nói rằng việc chọn một lãnh đạo mới hiện đã là nhân viên của DPS hay cựu học sinh của DPS sẽ đem lại một mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa lãnh đạo mới và cộng đồng chúng ta. Một người quen thuộc với trải nghiệm theo học ở một trường của DPS, làm việc trong học khu hay sống trong cộng đồng đều được coi là những điểm mong muốn có được đối với xuất xứ của lãnh đạo học khu.

Học sinh cũng thể hiện mong muốn lãnh đạo mới của học khu thân thiện với học sinh thuộc cộng đồng LGBTQ+ (Đồng tính Nữ, Đồng tính Nam, Song tính, Chuyển giới, Luyến ái, Đa giới tính) và là người có thể giải quyết các vấn đề mà các học sinh trong những cộng đồng này phải đối mặt. Trọng tâm về sức khỏe tâm thần cũng là một lĩnh vực quan trọng khác mà học sinh muốn lãnh đạo học khu tập trung giải quyết.

Học sinh cũng thảo luận vượt ra ngoài các vấn đề cá nhân và trường học. Các em muốn thấy toàn thể học khu thành công. Học sinh muốn có một người lãnh đạo biết tìm kiếm cơ hội cải thiện trường học và tham gia tích cực một cách minh bạch vào các thảo luận về cách tạo cơ hội để thành công trong các trường nhỏ hoặc đang gặp khó khăn.

Tổng hợp các ý kiến từ hơn 60 học sinh này được phản ánh qua mong muốn của một học sinh: ”Hãy là chính mình, biết rõ từng học sinh, biết rõ các câu chuyện của học sinh chúng em.”