search

Hội đồng Tóm tắt Thủ tục Tìm kiếm Giám đốc Học Khu

Students at Lake Middle School.

Hội đồng Giáo dục đã họp mặt tối nay tại một buổi họp đặc biệt để thảo luận thêm về thủ tục tuyển dụng giám đốc học khu mới của Học khu Công lập Denver do ông Tom Boasberg từ chức sau một thập niên trong vai trò này.

Hội đồng công nhận rằng đây là quyết định quan trọng nhất mà họ đảm trách, và nhấn mạnh tầm quan trọng của ý kiến cộng đồng trong quá trình tuyển chọn. Do đó, Hội đồng đã cam kết truyền đạt các yêu cầu rõ ràng về quy trình này, kể cả công khai thiết lập các mục tiêu của thủ tục tìm kiếm theo qui định của luật pháp và được tóm tắt trong văn bản này từ Hiệp hội các Hội đồng Trường Colorado.

Khuyến Khích Cộng Đồng Tham Gia

Hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình khuyến khích cộng đồng tham gia mà họ sẽ thiết lập cho thủ tục tìm kiếm. “”Chúng tôi có thể khuyến khích cộng đồng tham gia một cách có ý nghĩa , theo cách mà quý vị biết là chúng tôi đang lắng nghe, bằng cách nào?” Thành viên Hội đồng Carrie Olson hỏi. “[Thành viên Hội đồng] Angela [Cobian] và tôi thường sử dụng phép so sánh trong lớp học: mỗi một tiếng nói đều quan trọng để nhà trường tiến lên phía trước — tất cả các học sinh trong lớp, các nhân viên bán chuyên và những người lao công — mỗi người đều có tiếng nói riêng.”

Hội đồng nói rằng họ sẽ tham gia chặt chẽ với cộng đồng trong quá trình tuyển chọn này và sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp của cộng đồng về những kinh nghiệm, đặc tính và phẩm chất mà người giám đốc học khu kế nhiệm nên có.

Thành viên Hội đồng Jennifer Bacon nói, “Chúng tôi cam kết thúc đẩy chính mình suy nghĩ vượt ra ngoài những ý tưởng thông thường về cách chúng tôi khuyến khích tham gia”. Thành viên Hội đồng Happy Haynes hưởng ứng tinh thần này, bổ sung thêm rằng hội đồng muốn “chủ đích trong việc nắm bắt được các tiếng nói mà có thể thường bị bỏ qua”.

Tìm kiếm trên toàn quốc

Hội đồng đã đồng ý tiến hành việc tìm kiếm trên toàn quốc, mở cho tất cả các ứng viên cả nội bộ và bên ngoài. Bà Haynes nói, “Mặc dù có các ứng cử viên tại địa phương, nhưng để phục vụ Học khu và học sinh chúng ta và quy trình này thật tốt, chúng ta nên tung lưới càng rộng càng tốt, ngay cả khi người đó ở ngay dưới mái nhà của chúng ta”. Cô Cobian nói thêm, “Tôi rất hào hứng xem thử chúng ta có thể thu hút nhân tài nào trong toàn quốc.”

Khung thời gian

Hội đồng chủ đích đặt ra giới hạn thời gian cho việc tìm kiếm. Hội đồng dự định công bố tên (các) ứng cử viên chung kết trễ nhất vào ngày 15 tháng Mười và ít nhất 14 ngày trước khi bổ nhiệm chính thức vị giám đốc học khu mới theo quy định của luật pháp tiểu bang. Để đáp ứng khung thời gian này, hạn cuối nộp đơn là ngày 14 tháng Chín, 2018.

Chủ tịch Hội đồng Anne Rowe nói, “Có một khung thời gian xác định sẽ giúp chúng ta có độ thành công cao nhất để tìm kiếm một vị lãnh đạo tuyệt vời để đưa Học khu tiến lên phía trước”.

Chuyên gia cố vấn bên ngoài

Thành viên Hội đồng Lisa Flores nói rằng điều quan trọng là Hội đồng cần xem xét Hội đồng muốn vai trò của mình là gì trong thủ tục tìm kiếm này: “Việc này giúp chúng tôi thiết lập tập hợp các năng lực và phẩm chất mà chúng tôi tìm kiếm, suy nghĩ về những gì mà cả hội đồng muốn, những gì mà chúng tôi muốn nhân viên DPS thực hiện, và những gì mà chúng tôi muốn bàn giao. Liệu chúng tôi có muốn tuyển dụng một công ty tìm kiếm hoặc một dịch vụ cố vấn hay không? Đó sẽ là hỗ trợ về mặt kỹ thuật hay là vai trò dẫn dắt? Cuối cùng chúng tôi quyết định là tất cả chúng tôi đều muốn chủ động việc tuyển dụng, chọn lựa và công bố tên của vị giám đốc học khu kế nhiệm.”

Bacon cho biết rằng Hội đồng hy vọng sẽ có bên thứ ba giúp tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng của nguồn nhân lực và hỗ trợ với sự thận trọng. Kết quả là Hội đồng quyết định có một chuyên gia cố vấn thứ ba bên ngoài có chuyên môn trong việc tìm kiếm người điều hành để hỗ trợ quá trình này.

Bên thứ ba sẽ được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi, hoặc tối thiểu, là tham gia vào việc khuyến khích cộng đồng để thông báo cho thủ tục tìm kiếm.