search

Kéo dài Thời hạn Tìm kiếm Giám đốc Học khu Mới

family posing on the playground
School photoshoot at McKinley-Thatcher in May 2018

Tin tức Cập nhật từ Hội đồng Giáo dục DPS ngày 6 Tháng Chín, 2018
dành cho các Lãnh đạo Cao cấp, Lãnh đạo Trường

Vui lòng chia sẻ tin tức với các nhân viên của quý vị và cộng đồng nếu phù hợp — Truyền thông DPS

Kéo dài Thời hạn Tìm kiếm Giám đốc Học khu Mới

Tối nay, Hội đồng Giáo dục cho biết họ sẽ kéo dài thời hạn cuộc tìm kiếm giám đốc mới của học khu, bao gồm thời hạn nhận đơn ứng tuyển và lịch tổ chức các cuộc họp công khai để lấy ý kiến từ cộng đồng.

Kéo dài Thời hạn
Hội đồng đã thông báo rằng họ dự định kéo dài quá trình tìm kiếm giám đốc học khu mới thêm hơn một tháng nữa. Hội đồng dự kiến công bố (các) ứng viên vòng cuối vào 26 Tháng Mười Một và chính thức chọn ứng viên cuối cùng vào ngày 10 Tháng Mười Hai. Cùng với thay đổi này, hội đồng cũng thông báo rằng họ muốn chuyển thời hạn nhận đơn xin ứng tuyển sang 15 Tháng Mười.

Hội đồng nhấn mạnh rằng việc lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng theo dự kiến và đã được thông báo trước đây vẫn diễn ra theo cùng một quá trình ba giai đoạn:

  •  Giai đoạn 1 sẽ diễn ra đến hết ngày 15 Tháng Mười và kết thúc vào hạn cuối cùng nhận đơn xin ứng tuyển theo ưu tiên của hội đồng giáo dục.
  • Giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ 15 Tháng Mười đến 26 Tháng Mười Một, và các cuộc phỏng vấn ứng viên sẽ diễn ra trong thời gian đó.
  • Sau đó là Giai đoạn 3 với hai ngày quan trọng: ngày 26 Tháng Mười Một, (các) ứng viên vòng cuối sẽ được công bố và ngày 10 Tháng Mười Hai, hội đồng sẽ công bố ứng viên được chọn.

Ủy viên Hội đồng Jennifer Bacon cho biết quyết định của hội đồng dựa trên mong muốn thực hiện các hoạt động khuyến khích cộng đồng tham gia và lấy ý kiến công chúng nhiều nhất có thể: “Chúng tôi sẽ kéo dài thời hạn thêm hơn một tháng một chút, chủ yếu để bù lại một phần thời gian cần thiết để lập kế hoạch và để cung cấp không gian và tạo điều kiện cho các nhân viên và các nhóm hỗ trợ chúng tôi trong nỗ lực khuyến khích cộng đồng tham gia, để họ có thể tiếp tục tham gia sâu và tích cực.”

Hỗ trợ Sự Tham gia của Cộng đồng
Hai cuộc họp cộng đồng lớn đầu tiên, được tổ chức đầu tuần này, đã có hơn 150 người tới tham gia những cuộc thảo luận ý nghĩa. “Để các cuộc họp này có được cả bề rộng lẫn chiều sâu mà cộng đồng chúng ta xứng đáng có được, chúng ta cần thực sự có kế hoạch rõ ràng về các loại dữ liệu mà chúng ta sẽ thu thập, cả về định tính và định lượng,” Ủy viên Hội đồng Angela Cobian nói.

Hội đồng thông báo rằng họ sẽ thuê một đối tác hỗ trợ bên ngoài, Dimension Strategies, để hỗ trợ các cuộc họp cộng đồng lớn. Công ty này là một doanh nghiệp địa phương, có chủ sở hữu là phụ nữ thuộc nhóm dân tộc thiểu số.

Hội đồng sau đó cũng mở một phiên lấy ý kiến công chúng đặc biệt, dành riêng cho việc nhận ý kiến đóng góp cho cuộc tìm kiếm giám đốc học khu.

Để biết thêm thông tin và nhận tin tức cập nhật về cuộc tìm kiếm, hãy truy cập
supersearch.dpsk12.org.


Nỗ lực Xây dựng Học khu Đồng cảm với Nỗi đau Sẽ Tiếp tục

Một năm trước đây, hội đồng đã yêu cầu học khu thiết kế và bắt đầu thực hiện một chiến lược toàn diện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về xã hội-cảm xúc và sức khỏe tâm thần của học sinh. Cách tiếp cận đồng cảm với nỗi đau của học khu đã được giải thích và bản cập nhật tiến độ đã được trình lên hội đồng vào tối nay.

Bài trình bày có thông tin cơ bản về học khu đồng cảm với nỗi đau có nghĩa là gì, các bước tiếp theo trong quá trình triển khai, thông tin về tài trợ từ tổ chức Campbell Foundation để hỗ trợ công việc này, và các nỗ lực bổ sung thuộc chương trình giảng dạy để hỗ trợ các biện pháp thực hành đồng cảm với nỗi đau. Một tài liệu đọc trước mà hội đồng nhận được cũng có một bản thảo kế hoạch chiến lược, cũng như nhiều nguồn thông tin dành cho các nhà giáo về vấn đề ngăn chặn ức hiếp và tự tử.

Trong năm học vừa rồi, DPS đã tập huấn cho các giáo viên ở hơn 60 trường về các biện pháp thực hành đồng cảm với nỗi đau, bao gồm cách nhận biết nỗi đau, tập huấn cách sử dụng biện pháp hòa giải và các chiến lược giảm căng thẳng.

Xem video về việc hỗ trợ học sinh đang phải trải qua nỗi đau.