search

Thư từ Chủ tịch Hội đồng Anne Rowe”

School photo shoot at Lena Archuleta in December 2017.
School photo shoot at Lena Archuleta in December 2017.

Thân gửi Đội ngũ DPS,

Trong ba thập niên qua, với vai trò là một thành viên cộng đồng, một phụ huynh DPS, một chủ doanh nghiệp nhỏ, và giờ đây là chủ tịch của hội đồng giáo dục, tôi thật may mắn được làm việc với rất nhiều vị lãnh đạo tuyệt vời của chúng ta — trong các lớp học, trong các trường và trong Học khu của chúng ta. Vì niềm đam mê sâu sắc của các nhà lãnh đạo của chúng ta đối với việc cải thiện tương lai của trẻ em và các gia đình mà chúng ta phục vụ mà ngày nay, chúng ta là một học khu tốt hơn trên mọi phương diện so với trước đây, khi tôi mới bắt đầu công việc này. Chúng ta đã trở thành một học khu được công nhận trên toàn quốc vì sự cách tân, từ sự chú trọng đến việc xem giáo viên như các nhà lãnh đạo trong các khu trường cho đến sự tập trung vào nhu cầu giao tiếp xã hội và cảm xúc–cũng như học tập–của các học sinh của chúng ta.

Khi hướng đến tương lai của chúng ta với vị thế là một học khu và tuyển chọn giám đốc học khu kế tiếp, chúng tôi biết rằng chúng ta chỉ có thể tiếp nối mức tiến bộ này nếu chúng ta cùng nhau làm điều đó. Thời điểm cần thay đổi có thể chưa chắc chắn. Nhưng các thành viên hội đồng và tôi rất tự tin và vô cùng biết ơn tài năng và sự cống hiến của các nhà lãnh đạo và các nhà giáo dục của chúng ta để tiếp tục phục vụ tốt cho học sinh và đưa Học khu tiến lên phía trước. Xin cám ơn Đội ngũ DPS vì tất cả những gì quý vị làm cho các học sinh của chúng ta.

Chúng tôi biết rằng việc tuyển chọn giám đốc học khu là trách nhiệm quan trọng nhất của những thành viên hội đồng như chúng tôi và chúng tôi cam kết sẽ rất kỹ lưỡng và cởi mở trong công việc này. Để đạt được mục tiêu này, Hội đồng đang thu thập ý kiến từ cộng đồng về những ước mơ và hy vọng của mỗi người về tương lai của Học khu và những phẩm chất và tính cách quan trọng nhất ở vị giám đốc học khu kế nhiệm. Tuần trước, chúng tôi đã quyết định kéo dài thời hạn tìm kiếm thêm hơn một tháng nhằm bảo đảm chúng ta có đủ cơ hội để thu thập các mẫu góp ý từ cộng đồng càng nhiều càng tốt. Chúng tôi tin rằng nếu càng thấu đáo, có chiến lược, có chủ đích trong quy trình này thì tương lai của Đội ngũ DPS sẽ càng xán lạn.

Chúng tôi đang tìm kiếm ý kiến đóng góp bằng nhiều cách: các buổi họp ý kiến công chúng truyền thống, các buổi họp cộng đồng quy mô lớn, và các cuộc họp theo nhóm nhỏ với các tổ chức và các nhóm có tổ chức, một cuộc khảo sát cộng đồng dành cho tất cả các bên có lợi ích liên quan, và một địa chỉ email supersearch@dpsk12.org nơi mà các thành viên hội đồng có thể nhận ý kiến từ các bên có lợi ích liên quan vào bất cứ lúc nào. Do Tom thông báo về việc từ chức từ tháng Bảy, chúng tôi đã tổ chức hai phiên họp ý kiến công chúng, đã gặp mặt hơn 45 nhóm nhỏ và đã tổ chức năm trong số 11 buổi họp cộng đồng quy mô lớn trên toàn khu vực cận Đông Bắc, Trung tâm, Tây Nam và Đông Nam. Các buổi họp cộng đồng quy mô lớn đang được được tiến hành theo kiểu “nội bộ”, được thiết kế với ý tưởng khuyến khích tiếng nói từ tất cả mọi người, kể cả những người vốn e ngại phát biểu trước đám đông. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong một học khu với 36% trong số 90,000+ các gia đình học sinh của chúng tôi nói một ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh. Hàng trăm thành viên cộng đồng—học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên — đã tham gia vào các cuộc thảo luận hiệu quả và chúng tôi sẽ chia sẻ những ý kiến mà chúng tôi nghe được trên trang web SuperSearch.dpsk12.org.

Xin cám ơn tất cả quý vị đã đóng góp ý kiến nhận xét và tham dự một phiên họp cộng đồng. Còn thêm rất nhiều cơ hội khác để tham gia. Chúng tôi rất mong được lắng nghe ý kiến của quý vị. Vui lòng truy cập SuperSearch.dpsk12.org để biết lịch cập nhật và các tin tức cũng như thông báo mới nhất.