search

Phiên họp Công chúng Đầu Tiên về công tác Tìm kiếm vị Giám đốc Học khu Kế nhiệm

Montessori students smiling

Tối ngày 23 tháng Tám, Hội đồng Giáo dục đã công bố những bước quy trình tiếp theo trong công tác tìm kiếm vị giám đốc học khu mới, bao gồm cả việc tổ chức các phiên họp công chúng đầu tiên nhằm thu thập các ý kiến đóng góp từ cộng đồng.

“Chúng tôi cam kết sẽ tìm ra được người phù hợp nhất, có phẩm chất tốt nhất để lãnh đạo học khu”, Thành viên Hội đồng Carrie Olson cho biết. “Chúng tôi muốn được gặp gỡ càng nhiều học sinh, giáo viên, cộng đồng, tổ chức cộng đồng, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức có đặc ký của các khu phố và các tổ chức tín ngưỡng càng tốt. Chúng tôi muốn được lắng nghe những ý kiến từ phía quý vị và trân trọng điều đó.”

Trong tháng trước, hội đồng đã khởi động quy trình thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng về yếu tố kinh nghiệm, chất lượng và phẩm chất mà một giám đốc học khu cần phải có.

Hội đồng đã nhắc lại cam kết sẽ khuyến khích cộng đồng tham gia dựa trên bốn câu hỏi chính:

  • Quý vị nghĩ sao về vị thế hiện tại và những hướng đi của DPS?
  • Quý vị hy vọng gì về tương lai của DPS?
  • Quý vị muốn vị giám đốc học khu kế nhiệm có những phẩm chất gì?
  • Quý vị muốn chia sẻ điều gì khác với Hội đồng Giáo dục Denver không?

Sự kiện tham gia cộng đồng sẽ diễn ra theo bốn hình thức chủ đạo:

Họp Các Bên có Lợi ích Liên quan theo Quy mô nhỏ

Hội đồng đã tổ chức 17 cuộc họp với các bên có lợi ích liên quan theo nhóm nhỏ tính đến nay và sẽ có tiếp 29 cuộc họp đã được lên lịch cho hai tuần tới. Sẽ có thêm nhiều cuộc họp theo nhóm nhỏ khác được tổ chức cùng với các phiên họp khu vực với quy mô lớn hơn. Bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào muốn được gặp thảo luận với hội đồng, vui lòng gửi email đến supersearch@dpsk12.org để yêu cầu họp.

Họp Khu Vực

Để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng lớn hơn, hội đồng đã công bố sẽ tổ chức sáu cuộc họp khu vực quy mô lớn đầu tiên:

  • Thứ Ba, ngày 4 tháng Chín tại Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln
  • Thứ Tư, ngày 5 tháng Chín tại Trường Trung học Phổ thông John F. Kennedy
  • Thứ Ba, ngày 11 tháng Chín tại Trường Nghệ thuật Denver
  • Thứ Tư, ngày 12 tháng Chín tại Trường Trung học Phổ thông George Washington
  • Thứ Năm, ngày 13 tháng Chín tại Trường Trung học Phổ thông Thomas Jefferson
  • Thứ Ba, ngày 18 tháng Chín tại Khu học xá Evie Dennis

Các ngày khác sẽ được xác nhận tại Green Valley Ranch, Montbello, các khu vực Cận Đông Bắc và Trung tâm, Phía Tây và Tây Bắc. Ngày, giờ và địa điểm cụ thể sẽ được đăng tải trên supersearch.dpsk12.org. Thông tin cập nhật sẽ được gửi tới những ai đã đăng ký trên trang web, đã chia sẻ trên mạng xã hội hoặc đã đăng ký thông qua giấy mời gửi tới các cộng đồng trường học. Các cuộc họp này là dành cho tất cả mọi người chứ không riêng gì những người là thành viên của các trường nhất định.

Khảo sát

Để giúp tăng cường khả năng tiếp cận cho những người không thể gặp mặt trực tiếp với các thành viên Hội đồng hoặc dự một trong các buổi họp khu vực, Hội đồng sẽ mở một cuộc khảo sát cho bất kỳ ai muốn tham gia. Hội Đồng xin chân thành cảm ơn cộng đồng đã kiên nhẫn chờ đợi trong khi Hội Đồng biên soạn bản khảo sát ngắn, phù hợp về văn hóa và có chất lượng dựa trên sự cố vấn của các chuyên gia trong cộng đồng.  Khảo sát sẽ được phổ biến rộng rãi, kể cả trên trang web supersearch.dpsk12.org và trang mạng xã hội của Học khu.

Email và Ý Kiến Công chúng

Hội Đồng sẽ nhận các ý kiến qua email board@dpsk12.org (được chuyển tiếp tới tất cả địa chỉ email riêng của các thành viên hội đồng), và supersearch@dpsk12.org. Hội đồng mong rằng tất cả mọi người sẽ cùng chia sẻ quan điểm của mình vào bất kỳ lúc nào thông qua các địa chỉ email trên đây.

Ngoài ra, Hội đồng cũng khuyến nghị các thành viên cộng đồng hãy đăng ký phát biểu tại phiên ý kiến công chúng trong các cuộc họp Hội đồng thường kỳ (bao gồm cả cuộc họp được tổ chức tối nay và Thứ Năm, ngày 20 tháng Chín) hoặc tại phiên ý kiến công chúng đặc biệt mà Hội đồng đã lên kế hoạch nhằm thu thập các ý kiến đóng góp về việc tìm kiếm giám đốc Học khu vào Thứ Hai, ngày 10 tháng Chín. Quý vị có thể xem lịch tổ chức họp hội đồng tại board.dpsk12.org.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi khuyến khích mọi người hãy cùng tham gia các cuộc họp theo nhóm nhỏ hoặc theo quy mô lớn để chia sẻ ý kiến. Những đóng góp đó của quý vị là rất quan trọng,” Thành viên Hội đồng Jennifer Bacon chia sẻ. “Chúng tôi thực sự muốn lắng nghe và áp dụng các ý kiến đóng góp của quý vị.”

Để biết thêm chi tiết và được cập nhật thông tin về việc tìm kiếm giám đốc học khu, vui lòng truy cập supersearch.dpsk12.org.