search

Diễn đàn Cộng đồng Trường Trung học Phổ thông South

Vào Thứ Tư, ngày 26 tháng Chín, hàng chục thành viên cộng đồng đã tập trung tại Trường Trung học Phổ thông South để thảo luận về hy vọng và mong ước của mình đối với giám đốc học khu kế nhiệm. Nhiều thành viên cộng đồng đến từ các cộng đồng người tị nạn và người nhập cư, và ý kiến đóng góp của họ trong cuộc họp này phản ánh các xuất xứ, văn hóa, ngôn ngữ và quan điểm đa dạng.

Dưới đây là một số phẩm chất được mong muốn nhất ở một giám đốc học khu và những chương trình mà các thành viên cộng đồng này hy vọng sẽ tiếp tục hay thay đổi.

Giáo viên, học sinh và cơ sở hạ tầng và chương trình giảng dạy chất lượng cao là một số ưu tiên hàng đầu đối với các thành viên cộng đồng này.

  • “Chúng ta đặt học sinh lên hàng đầu khi chúng ta đảm bảo có các lựa chọn trường học xuất sắc cho tất cả học sinh”
  • “Đảm bảo rằng mọi học sinh có cơ hội bình đẳng về giáo dục, nhưng cũng đảm bảo là các em nhận được nền giáo dục bình đẳng. Đảm bảo rằng học sinh được thử thách, và biết rằng tất cả học sinh ở các mức trình độ học tập khác nhau và tất cả học sinh nguồn gốc xuất xứ khác nhau.”
  • “Lý do tôi chọn vấn đề ngân sách để tăng lương giáo viên và tăng dịch vụ cho học sinh là vì tôi hy vọng rằng điều này sẽ dẫn đến việc thu hẹp khoảng cách thành tích, giúp học sinh sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. Vấn đề ưu tiên thứ hai, không kém phần quan trọng là giáo dục mầm non cho tất cả bởi vì điều đó cũng sẽ thực hiện được cùng các mục tiêu như đã nêu ở trên.”
  • “Chúng ta cần coi các trường công lập là hàng hóa công cộng, chứ không phải là một doanh nghiệp kinh doanh. Việc hợp tác với các thành viên cộng đồng để đảm bảo các kết quả tích cực cho tất cả học sinh có thể thực sự diễn ra khi các trường công lập được coi là hàng hóa chung cho xã hội.”

Mong muốn lãnh đạo học khu tiếp theo có được khả năng đảm bảo tất cả học sinh, bất kể năng lực, đều có được trải nghiệm tích cực ở DPS đã phản ánh điều này. Trong số sáu lựa chọn, lựa chọn này nhận được số biểu quyết ủng hộ cao nhất.

Các thành viên cộng đồng trong cuộc họp tại Trường Phổ thông Trung học South đã nêu nguyện vọng về cơ hội bình đẳng cho học sinh cũng như sự đa dạng về tư tưởng đối với vấn đề lãnh đạo và quản lý trường học.

  • “Đảm bảo có được tập thể học sinh đa dạng ở mọi trường học, chứ không phải các trường bị phân tách theo điều kiện kinh tế của cộng đồng”
  • “Điều quan trọng là phải duy trì sự đa dạng trong quản lý ở DPS mà không hạn chế cơ hội có được một trường học xuất sắc ở mỗi khu phố”
  • “Ưu tiên hàng đầu của tôi là giúp học sinh có các nhu cầu đặc biệt có thể hòa nhập”

Đại đa số các thành viên cộng đồng đều nói rằng giám đốc học khu tiếp theo cần coi trọng sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập và có cam kết rõ ràng là sẽ đảm bảo điều này được phản ánh trong lực lượng nhân viên ở tất cả các cấp—gần 70 phần trăm nói rằng điều này là rất quan trọng.

Các ưu tiên hàng đầu của quý vị đối với học khu là gì? Quý vị muốn thấy điều gì ở lãnh đạo học khu kế nhiệm của chúng ta? Gửi email đến SuperSearch@dpsk12.org để cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị. Khảo sát cộng đồng trực tuyến của chúng tôi cũng sẽ mở đến ngày 12 Tháng Mười. Truy cập khảo sát tại đây.