search

Hỗ Trợ Nhân sự

Hội đồng Giáo dục của DPS đã công bố việc tìm kiếm vị giám đốc học khu mới vào ngày 17 tháng Bảy, 2018. Hạn đăng ký là ngày 14 tháng Chín, 2018 và Hội Đồng dự định công bố tên (những) ứng viên chung kết vào ngày 15 tháng Mười. Theo luật, Hội Đồng sẽ phải công bố tên (những) ứng viên chung kết tối thiểu 14 ngày trước khi bổ nhiệm chính thức giám đốc Học khu mới.

Công việc tìm kiếm giám đốc học khu kế nhiệm với quy mô toàn quốc là nỗ lực chung tay góp sức của tất cả các thành viên của Hội đồng Giáo dục. Chủ tịch Hội đồng Anne Rowe cho biết: “Tuyển chọn giám đốc học khu là trách nhiệm quan trọng nhất của những thành viên hội đồng như chúng tôi. Quy trình tìm kiếm, phỏng vấn và tuyển chọn có thể là một công việc rất khó khăn và phức tạp. Các gia đình học sinh mong đợi chúng tôi làm việc thật kỹ lưỡng trong công việc này, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức”.

Khi tiến hành công việc tìm kiếm này, chúng tôi nhanh chóng nhận thấy rằng cần bảo đảm là chúng tôi phải hết sức mẫn cán trong nỗ lực này. Và để hỗ trợ công tác tìm kiếm, Hội đồng đã thuê đối tác nhân sự bên thứ ba để thực thi các công đoạn (tuyển dụng, sàng lọc, lựa chọn và lên kế hoạch chuyển giao) của quy trình này. Với sự tham gia của bên thứ ba, quy trình tìm kiếm giám đốc học khu sẽ đảm bảo được tính khách quan chính trực và nhận được sự quan tâm trên phạm vi toàn quốc.

Để lựa chọn đối tác nhân sự bên thứ ba này, Hội đồng đã áp dụng quy trình sau đây:

 • Ngày 30 tháng Bảy, 2018, Hội đồng đã họp công khai để cùng thảo luận và quyết định về việc thuê đối tác nhân sự bên thứ ba nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm.
 • Các thành viên Hội Đồng là Lisa Flores và Jennifer Bacon đã tình nguyện và được ủy quyền giám sát và tuyển chọn đơn vị đối tác này.
 • Sau vài tuần, thành viên Hội đồng Flores và Bacon đã xem xét các đơn đề xuất, phỏng vấn và xếp hạng các đối tác. Ngoài ra, họ cũng chủ động trao đổi với một số công ty khác mặc dù họ không nộp đề xuất chính thức.
 • Các hãng tư vấn này phải cam kết yếu tố hòa nhập, bình đẳng và sẵn lòng kết hợp quan điểm của cộng đồng vào công việc của họ, cũng như chi phí, mức kinh nghiệm trong việc tìm kiếm trên diện rộng, theo dõi hồ sơ để đạt hiệu quả và khả năng làm việc trong thời hạn ba tháng mà Hội đồng đã đặt ra cho việc tìm kiếm giám đốc học khu.
 • Hội đồng đã xem xét các bản đề xuất chính thức từ 4 tổ chức, và thảo luận với thêm 2 hãng khác khác không nộp bản đề xuất chính thức.
 • Ngày 9 tháng Tám, Hội đồng đã lựa chọn HYA Associates (Hazard, Young, Attea Associates) là đơn vị đối tác bên ngoài để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm giám đốc học khu. HYA Associates được chọn lựa một phần vì họ đã có kinh nghiệm với hơn 1200 dự án tìm kiếm các lãnh đạo điều hành và được đại diện bởi nhiều đơn vị khác trên toàn quốc. Họ cũng đã hỗ trợ công tác tìm kiếm này cho hơn một nửa các học khu thành viên của Hội đồng Các Trường Đô thị  Xuất sắc và 47 trên tổng số 100 học khu lớn nhất trên cả nước.  HYA có mối quan hệ chặt chẽ với Hiệp Hội Giám đốc Học khu (AASA), Liên Minh các Nhà Giáo dục Da đen Toàn quốc (NABSE) và Hiệp Hội các Nhà Quản tTrị và Giám đốc Học khu gốc  La-tinh (ALAS).

Việc hội đồng tuyển dụng đối tác nhân sự bên thứ ba là hướng tới mục tiêu giảm ảnh hưởng của nội bộ lên công tác tìm kiếm đồng thời thúc đẩy các thông lệ tốt nhất cho các cuộc tìm kiếm cấp cao và vô cùng quan trọng này. Các ứng viên nội bộ cũng được hoan nghênh nộp đơn cho vị trí này và họ sẽ được đánh giá khách quan như các ứng viên khác và có mô hình đánh giá được lập ra với sự cố vấn từ các bên có lợi ích liên quan từ cộng đồng. Các ứng viên nội bộ sẽ không nhận được bất kỳ ưu tiên đặc biệt nào. Chúng tôi luôn muốn tìm các ứng viên đa dạng, từ các nhà giáo dục có thâm niên tới các ứng viên phi truyền thống có năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm quản trị. Với việc ủy thác cho đối tác bên thứ ba quản lý quy trình nộp đơn, sàng lọc, lựa chọn và chuyển giao, Hội Đồng sẽ đảm bảo duy trì được tính khách quan và bảo vệ lợi ích của các ứng viên cũng như của cả cộng đồng.

Hội đồng sẽ:

 • thiết lập tiêu chí về trình độ và các phẩm chất của ứng viên,
 • chỉ đạo việc tiếp cận cộng đồng,
 • đảm bảo tính công khai và
 • chỉ đạo công tác tuyển dụng các ứng viên.

Hội đồng sẽ sử dụng hãng đối tác tìm kiếm để:

 • tiếp nhận và sàng lọc các đơn đăng ký,
 • lập quy tắc cơ cấu phỏng vấn,
 • duy trì sự thận trọng và kiểm tra tiểu sử/lý lịch hình sự kỹ lưỡng và,
 • giúp Hội Đồng trong việc quyết định các ứng viên vào vòng bán kết.

Vào ngày 6 tháng Chín, Hội đồng Giáo dục đã công bố việc thuê Dimension Strategies, một công ty điều hành bên ngoài, để hỗ trợ các cuộc họp cộng đồng quy mô lớn. Đây là một công ty địa phương, do phụ nữ và người thiểu số làm chủ. Hội đồng thuê công ty này để đem lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho những người tham gia, có được những cuộc thảo luận bổ ích nhất, và thu thập được dữ liệu đầy đủ nhất có thể. Kể từ ngày 11 tháng Chín, Dimension Strategies đã bắt đầu dẫn dắt các cuộc họp cộng đồng quy mô lớn và thu thập dữ liệu. Các kết quả tìm hiểu của họ có trên trang Kết quả Khảo sát Họp Cộng đồng.

Có thể xem hợp đồng với Dimension Strategies ở đây.

Hội đồng Giáo dục luôn nhận thức được công việc này về cơ bản là trách nhiệm của chúng tôi. Hội đồng phải có trách nhiệm với quy trình và quyết định rất nghiêm túc này, và chúng tôi bảo đảm chịu trách nhiệm trong suốt quy trình. DPS cam kết sẽ tìm những ứng viên có chất lượng cao nhất, đủ khả năng phát huy các tiến bộ đạt được trong bản kế hoạch chiến lược của chúng tôi, Kế hoạch Denver 2020.